avena logo2

O firmie

logo2Na polskim rynku farmaceutycznym działamy od 25 lat. Jesteśmy świadomi, że nasz sukces oparty jest na spełnieniu oczekiwań Naszych Odbiorców i konsekwentnie prowadzonych działań marketingowych. Filarem naszej spółki jest produkcja leków galenowych, na które uzyskaliśmy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB. Otrzymane zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 006/0057/15 na wytwarzanie, oraz stabilna pozycja na polskim rynku farmaceutycznym zobowiązuje nas do zapewnienia wysokiej jakości produkcji. Wysoka jakość naszych wyrobów osiągana jest dzięki zastosowaniu nowych technologii i urządzeń w procesie produkcji oraz pełnego zaangażowania całej załogi zgodnie ze złotą zasadą:

"Jakość jest sprawą wszystkich"

dotacja

Dbałość o zdrowie pacjentów i dobre imię naszej firmy jest podstawą prowadzonej polityki jakości realizowanej poprzez wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co oznacza, że produkty wytwarzane są w ściśle nadzorowanych warunkach, normowanych precyzyjnymi procedurami na każdym etapie produkcji. Kontrola jakości zajmuje się badaniem surowców, produktów luzem, opakowań oraz pełną oceną wyrobu gotowego pod względem organoleptycznym, chemicznym i mikrobiologicznym. Nieustanne podnoszenie jakości naszych wyrobów oraz kwalifikacji i świadomości każdego Pracownika pozwalana realizację celów naszej spółki i jej należyty rozwój. 

Pragniemy zapewnić naszych partnerów handlowych, że dołożymy wszelkich starań, aby współpraca przebiegała pomyślnie dla obu stron.

 

Data ostatniej aktualizacji strony: 04.03.2021 r.